Osuuskunnan rekisteriseloste

 REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Kytö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Osuuskunnan puheenjohtaja. Yhteystiedot kotisivuilla osoitteessa: http://www.osuuskuntakyto.fi/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Osuuskunta Kytön jäsenrekisteri

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osuuskuntalain luvun 4 14 § ja 16 § mukainen luettelo osuuskunnan jäsenistä. Jäsenasioista ja osuuskunnan muusta toiminnasta tiedottaminen. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta. Palkanmaksajan lakisääteiset ilmoitusvelvoitteet.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, osoite, yhteystiedot, jäsenyyden alkaminen (ja päättyminen) ja muut rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot.

6. Tietolähteet

Rekisteröidyltä jäsenlomakkeella kerätyt tiedot sekä sähköisellä yhteydenottolomakkeella kerätyt tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Osuuskunta voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsen voi pyytää tarvittavia tietoja (esim. jäsenluetteloa Kelalle tai työttömyyskassalle) osuuskuntalain mukaan.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiseen jäsenrekisteriin on käyttöoikeus osuuskunnan hallituksella. Rekisterin katsomiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriä säilytetään sähköisellä palvelimella.

9. Rekisteristä poistaminen

Rekisteristä poistaminen tapahtuu kun eroanomus on hyväksytty ja osuus on palautettu tai erotetuksi tulemisen jälkeen osuuskuntalain mukaan.

Osuuskunnan kotisivut: www.osuuskuntakyto.fi Osuuskunnan sähköposti: